I Sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu piątek, 23 listopada 2018, godz. 10:00

1.otwarcie I sesji Rady Gminy Brzeziny i stwierdzenie prawomocności obrad

2.złożenie ślubowania przez radnych

3.złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Brzeziny

4.przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (przyjęcie porządku obrad)

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Głosowanie (Powołanie Komisji Skrutacyjnej: Uchwała...)

6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Brzezi...)

7.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny prowadzenia sesji od Radnego Seniora

8.Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny

Głosowanie (Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzew...)Głosowanie (Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzew...)

9.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Brzeziny