II Sesja Rady Gminy Brzeziny na wniosek Wójta

w dniu środa, 28 listopada 2018, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji a/ stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Otwarcie sesji a/ stwierdzenie kworum.pr...)

2.Wybór sekretarza sesji.

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji. )

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

4.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:...)

7.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy.

8.Odpowiedzi na interpelacje.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zakończenie obrad.