III Sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu wtorek, 11 grudnia 2018, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji a/stwierdzenie kworum

Głosowanie (wprowadzenie zmiany w porządku obrad pol...)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej...)

4.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdanie Komisji działających przy R...)

5.sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (przyjęcia projektu Regulaminu dostarcza...)Głosowanie (zasad zwrotu wydatków na świadczenia w...)Głosowanie (podwyższenia kryterium dochodowego w cel...)

7.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

8.Odpowiedzi na interpelacje

9.Wolne wnioski i informacje

10.zakończenie obrad