V sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu środa, 20 lutego 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji a/stwierdzenie kworum

Głosowanie (Wprowadzenie zmiany w porządku obrad pol...)

2.Wybór sekretarza

Głosowanie (Wybór sekretarza)

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

4.Sprawozdania komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania komisji działających przy R...)

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia S...)Głosowanie (ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za z...)Głosowanie (zasad wynajmowania lokali wchodzących w...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości...)Głosowanie (ustalenia planu dofinansowań form doskon...)Głosowanie (likwidacji Publicznego Przedszkola Samor...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie Regulaminu okre...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie nadania statutó...)Głosowanie (zmiany Statutu Gminy Brzeziny)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia S...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (przyjęcia "Programu opieki nad zwierzęta...)

7.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

8.Odpowiedzi na interpelacje

9.Wolne wnioski i informacje

10.Zakończenie obrad