VI sesja Rady Gminy Brzeziny na wniosek Wójta

w dniu poniedziałek, 11 marca 2019, godz. 08:00

1.Otwarcie sesji/ stwierdzenie kworum

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe

4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

5.Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania Komisji działających przy R...)

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

7.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)

8.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

9.Odpowiedzi na interpelacje

10.Wolne wnioski i informacje

11.Zakończenie obrad