VIII sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu czwartek, 30 maja 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

Głosowanie (Wprowadzenie zmian w porządku obrad pole...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

4.Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania Komisji działających przy R...)

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Przedstawienie Radzie Gminy raportu o stanie gminy za 2018 r.

7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (zaciągnięcia kredytu bankowego długoterm...)Głosowanie (zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z...)Głosowanie (zarządzenia poboru w drodze inkasa, okre...)Głosowanie (zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gmin...)Głosowanie (określenia tygodniowego obowiązkowego wy...)Głosowanie (określenia przeznaczenia mienia oraz prz...)Głosowanie (zmiany Uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy B...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy B...)Głosowanie (ustalenia wysokości stawek opłaty za zaj...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie umowy użycze...)Głosowanie (użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli...)Głosowanie (przyjęcia projektu Regulaminu dostarcza...)

9.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

10.Odpowiedzi na interpelacje

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zakończenie obrad