X sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu czwartek, 29 sierpnia 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

Głosowanie (Wprowadzenie zmian do porządku obrad pol...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia sportowe

4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

5.Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania Komisji działających przy R...)

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie

Głosowanie (zaciągnięcia kredytu długoterminowego na...)Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (ustalenia Regulaminu określającego tryb...)Głosowanie (regulaminu określającego wysokość oraz s...)Głosowanie (zmiany uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gm...)Głosowanie (rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie k...)Głosowanie (rozpatrzenia wniosku o budowę odcinka dr...)Głosowanie (wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości...)Głosowanie (trybu i sposobu powoływania i odwoływani...)Głosowanie (nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Brze...)Głosowanie (zgłoszenia sołectwa Zajączki do Programu...)Głosowanie (poprawka w projekcie zmain w budżecie )

8.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

9.Odpowiedzi na interpelacje

10.Wolne wnioski i informacje

11.Zakończenie obrad