XI sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu poniedziałek, 30 września 2019, godz. 08:30

1.Otwarcie sesji / stwierdzenie kworum

Głosowanie (Wprowadzenie zmian w porządku obrad pole...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

4.Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania Komisji działających przy R...)

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo...)Głosowanie (wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny n...)Głosowanie (ustalenia wysokości stawek opłaty za zaj...)Głosowanie (zmiany Uchwały Nr X/72/2019 z dnia 29 si...)Głosowanie (stwierdzenia zakończenia działalności Gi...)Głosowanie (zmiany regulaminu nadawania honorowego t...)Głosowanie (zgłoszenia sołectwa Moczalec do Programu...)Głosowanie (rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie w...)Głosowanie (zaciągnięcia kredytu długoterminowego w...)

7.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

8.Odpowiedzi na interpelacje

9.Wolne wnioski i informacje

10.Zakończenie obrad